VIDMANTAS JAŽAUSKAS

Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie Vidmantas Jažauskas Tapyba Apie

VIDMANTAS JAŽAUSKAS

TAPYTOJAS

Gimė 1961.11.30 Ubiškių kaime netoli Biržų. Dailę studijavo 1979-1982 metais Šiaulių pedagoginiame institute ir 1988-1991 metais Vilniaus dailės institute (akademijoje). 2000 metais įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą, turi meno kūrėjo statusą. Eilę metų veikė kaip biržiečių dailininkų grupės vadovas, plenerų ir parodų organizatorius. Nuo 1991 metų iki šiol dirba Biržų dailės mokykloje mokytoju. Rašo poeziją ir publicistiką. Sukūrė virš 2000 darbų aliejumi; tapo jau 40 metų. Menininko darbų yra įsigiję įvairūs kolekcininkai.

APIE KŪRYBĄ

Nors mokytis teko pas gana žinomus skirtingo braižo dėstytojus, vis dėlto mane daugiau formavo asmeninis lavinimasis ir domėjimasis meno istorija. Pagrindinis šaltinis buvo prancūzų tapyba, impresionizmas, postimpresionizmas, simbolizmas, ekspresionizmas - visa tai, ką galima pavadinti menu žmogaus širdžiai. Įtakos turėjo ir neblogas susipažinimas su latvių tapyba,- du metus jaunystėje praleidus Rygoje ir vėliau, dalyvaujant latviškuose pleneruose bei parodose.

Taip gavosi, kad ilga mano kūrybinė veikla vystėsi palygint uždarose sąlygose, tad natūralu, kad ji neturi daug analogų Lietuvoje. Praėjau kelis etapus: vienu metu dominavo vaizduotės tvariniai, tačiau ilgainiui nusvėrė vizualiais įspūdžiais besiremianti kūryba. Kiekvienas mano darbas yra individualus ir spontaniškas, nes neturiu jokios programos, bet pasitikiu išimtinai vidiniais impulsais ir paskatomis. Tad manau, kad mano kūryba yra tiek aktuali, kiek aktualus yra menas šiuolaikiniam žmogui.

SVARBESNĖS PARODOS

  • „Nevilniečiai“ šv.Jono galerijoje Vilniuje, kartu su V.Butu, V.Rusecku, R.Galecku ir G.Kasiulyte. 2019m.
  • Personalinė peizažo paroda galerijos Paveikslai.lt Kauno ir Vilniaus skyriuose 2019 m.
  • Personalinė tapybos paroda Anykščių kultūros centre 2019 m.
  • Paroda AP galerijoje „Paprasti atrasti peizažai“ (kartu su A.Kašausku ir A.Stausku). Vilnius, Užupis, 2018 m.
  • „Laiptų“ galerija Šiauliuose 2015 m.
  • J.Eliaso istorijos ir meno muziejus Jelgavoje 2011 m.;
  • LDS parodų salė Vilniuje 2010 m.;
  • „Sėlos“ muziejus Biržuose, 2005 m., 2010 m.;
  • Galerija XX Panevėžyje, 2003 m., 2008 m., 2012 m.;
  • Rašytojų sąjungos Vilniaus klube 2003 m.;

NUORODOS