VIDMANTAS JAŽAUSKAS

Portretas, Vidmantas Jažauskas, tapyba

PALAUKITE KOL BUS UŽKRAUTAS PAVEIKSLĖLIS

PADIDINTI

„Vadas Sėdintis Jautis ( Sitting Bull)”

Technika: Aliejus - drobė ant kartono
Dydis: 30x40 cm

190 €

+370 60402093

Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas
Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas
Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas
Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas
Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas
Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas Vidmantas Jažauskas Tapyba Paveikslas

Paveikslas „Vadas Sėdintis Jautis ( Sitting Bull)”

2020 metai

  Vienas garsiausių Amerikos indėnų vadų ir kovotojų, Sijų tautų sąjungos, lakotų tautybės, hungpapų genties žymus vadovas, Sėdintis Jautis gimė 1830 metais dab. Pietų Dakotos teritorijoje.

Vaikas būdamas turėjo vardą Lėtas. Tačiau lėtas būdas jam nesutrukdė pasižymėti kovose ir medžioklėse. Jaunas karys kartais demonstruodavo bravūrišką drąsą bei susivaldymą. Kilus kovoms su baltaveidžiais, jis įsitraukė į jas: dalyvavo Raudonojo Debesies kare, o vėliau tapo lyderiu vad. nesusitaikstančių sijų, šajenų ir arapahų, kurie atsisakė keltis į rezervacijas ir pasiskelbė ginsią Juoduosius kalnus (Paha Sapa) kaip indėnams šventą žemę. Dabartinės Montanos teritorijoje, netoli Little Big Horno upės, tokių indėnų susirinko apie 10 000 į vieną didelę stovyklą-miestelį. 1876 rugpjūčio 15-16 dienomis toje vietoje buvo pasiekta istorinė indėnų pergalė prieš JAV kavalerijos pulką, vadovaujamą gen.D. Kusterio. Neapskaičiavęs jėgų ir ryžęsis be pastiprinimo atakuoti taikiai atrodančią stovyklą, generolas žuvo drauge su 269 vyrais... Savaitę prieš mūšį Sėdintis Jautis pasninkaudamas meditavo ir regėjo vizijoje į jo stovyklą tarsi žiogus iš dangaus krintančius JAV kareivius. Būtent dėl tos priežasties, kad po pasninkavimo jautėsi nusilpęs, Sėdintis Jautis mūšyje pats nedalyvavo. Karius į ataką vedė karo vadai, tokie kaip Gall, White Bull ir ypač Crazy Horse, kurio vaidmuo mūšio metu laikomas svarbiausiu.

  Tą patį mėnesį Sėdintis Jautis su savo žmonėmis persikėlė į Kanadą, kur nebuvo persekiojamas. Tačiau dėl bado, kilusio baltiesiems sunaikinus bizonų bandas, po ketverių metų pasidavė JAV valdžiai. Porą metų jam teko atsėdėti kalėjime. Vėliau buvo sutikęs dalyvauti Buffalo Billo rengiamuose teatro pasirodymuose kur jam buvo mokami nemaži honorarai vien už jojimą ratu ir autografų dalinimą. Iš to laikotarpio išliko nemažai vado nuotraukų.1889 metais, indėnų rezervacijose išplitus Dvasių Šokio praktikai, baimindamiesi galimų neramumų, baltųjų vadovai įsakė areštuoti didelį autoritetą turintį Sėdintį Jautį. Suimti atvyko grupė gentainių, tarnavusių skautais. Vienas iš jų, Raudonasis Tomahaukas, šūviu į pakaušį nušovė, kaip jis pats vėliau sakė, savąjį draugą...