VIDMANTAS JAŽAUSKAS

Įvairūs Haiku

Autorius: Vidmantas Jažauskas
Paskelbta 2021-12-17

SKAITYMAI

Nugeibę  iškrito  musės,

Nebetūps  man  ant  blakstienų,

Šaltame  kambary,  žvelgiant  į  knygas.

 

PIEVA

Senas  akmuo 

Gulėdamas  tyli.

Bet  ne  žiogai.

 

BALSAS

Sekundę  tik  girdėjosi  balsas

Lyg  mamos  vaikystėje.

Klausau  įtempęs  ausis  -

Vien  lietaus  teškėjimas  aplinkui.

 

 

 

 

 

  RUGPJŪTIS

Kur  bepadėsi  ranką –

Vien  juodos  skruzdžių  galvos

Nuvytusioje  žolėje.

 

KOVAS

Mėlyni  šešėliai  sniege.

O viršuje  dangus – didelis  ir  nežmoniškai  gilus,

Tarsi  būtume  įmesti  į  šulinį.

 

RUGSĖJIS

Laukuose  bulviakasio  saulė  ir  keletas  karvių

Raudonos  ochros  spalvos. Tarp  nurimųsių  laukų

Du  kelelio  kaspinai,  nesuarti  vingiuoja.

 

BIRŽELIS

Po  vyturio  dangum

Nuogi  daržai, o  juose

Tai  pasilenkia,  tai  išsitiesia  moteris.

 

 

 

 BALANDIS

Saulėlydžių  nebėr –

Tarsi  vogčia  pakeičia  dieną  naktis.

Kaukia  ir  kaukia  vėjas  eglyne.

 

LIEPA

Už  kalvos  melsvas  miško  ruoželis,

Lyg  keleiviai  ant  suolų

Padangės  debesys.

 

SPALIS

Saulėtas  vėjas  barsto

Auksinius  lapus.

Bastosi  vienišas  elgetėlė.

 

SPALIS

Parudavę  laukai.

Lyg  priekaištas  aidi

Ilgas  mykimas.

 

PASISVEIKINIMAS

 

Nebus  atsako,

Bet  obelis  prie  kelio  laukia,

Ištiesus  į  dangų  gumbuotas  šakas.

 

 

 

VASARIS

 

Sustojusiam  laike

Dvelkia  vėjas

Atlydžio  rogėmis  ir  kailiniais.

 

 

 

GEGUŽĖ

 

Šiltą  naktį

Lakštingalų  ir  varlių  orkestrai

Kartoja  ir  kartoja  magiškąjį  ”ū“

 

GRUODIS

 

Snaigėms  krintant

Kapinių  varteliuose

Plazdena  žvakė  tarp  baltų  pūkų.

 

 

ŠALTA  VASARA

 

Baltas  katinas  slepias

Agrastų  krūme.

Tuoj  ims  lyti.

 

 

LAPKRITIS

 

Kiškis  išnėrė  iš  tankmės  žolių.

Prie  Marės,  mirusios  aštuonišimtaisiais  kapo,

Raudoni  uogų  karoliukai  kybo.