VIDMANTAS JAŽAUSKAS

Memento mori

Autorius: Vidmantas Jažauskas
Paskelbta 2018-10-20

  Tai nėra pati maloniausia tema parodai - prisimink,kad mirsi; kad esi tik mirtingas žmogus - bet ši tema meno kūriniuose įgauna ypatingą reikšmę ir svorį. Tiesą sakant visa žmogaus kūryba sukasi apie šį klausimą ir dalinai yra jo inspiruota. Esi mirtingas, laikinas,- vadinasi esi priverstas ieškoti būdų, kurie įprasmina tavąjį buvimą Žemėje.
   Į parodą ,,Aukštaitijos dailė 2018. Memento mori'' pakvietė Panevėžio dailės galerija. Spalio 3 d. atidarytoje parodoje savo darbus pristato 24 dailininkai iš Aukštaitijos arba siejantys save su Aukštaitija. Tai tęstinis projektas, kuris rengiamas nuo 1995 metų, o nuo 2005 metų vyksta reguliariai kas porą metų, tad dailininkai kviečiami pateikti naujausius kūrinius. Aš buvau bene pirmasis, atsiliepęs į šį kvietimą ,nes per savaitę nutapiau  du natiurmortus su kaukolės motyvu ir vienas iš jų ,praėjęs atranką, pateko į parodą. Tai ,,Užstalė" ,kurioje ant ryškios purpurinės staltiesės tamsioje patalpoje sustatyti labai trivialūs kasdienybės atributai ir juos papildanti bei į kitą kontekstą nukreipianti balta kaukolė. ,,Atmink,kad mirsi'',- šiuos žodžius romėniškose triumfo eisenose žygiuojančiam karvedžiui kartodavo už jo nugaros pastatytas vergas. Neįsijausk per daug į šios žemės žaidimus net triumfo akimirką, juk viskas laikina... 

  Kaip rašo parodos anotacijoje jos kuratorė Aurelija Seilienė, ,,...kaukolė (pagrindinis memento mori simbolis) , vystančios gėlės,maisto likučiai ir kiti elementai primindavo svarbesniąją žinutę,kuria buvo bandoma perteikti idėją, jog visas žemėje užgyventas turtas yra nesvarbus, tėra puikybė,- žmogus turėtų gyventi ne dėl jo, o turtinti dvasią ir ruoštis tikrąjam, dangiškąjam gyvenimui". Su tuo siejasi ir vartotojiškumo klausimas, nes Memento mori kviečia perkainoti savo vertybes ir pagalvoti ar mums iš tiesų to reikia,ką perkame ir vartojame.

  Aukštaitijos dailininkų parodose Panevėžyje dalyvauju berods nuo 2002 metų ir Memento mori man gyvai primena dar ir laikui pavaldūs kolegų veidai,bei savo paties veidas tarpe jų,deja ne jaunėjantis...Ką padarysi, laiko ratas visvien sukasi ir suksis. O paroda Panevėžyje veiks iki lapkričio 3 dienos, po to keliaus Kupiškin, o po Naujų Metų pasieks ,,Sėlos'' muziejų Biržuose. Dar vienas malonus parodos epizodas tas,kad antro laipsnio diplomu šiemet buvo pažymėtas mano giminaičio Eugenijaus Marcinkevičiaus darbas - abstrakcija ,,Auksas,smilkalai ir mira''. Greičiausiai tai aliuzija į švento rašto minimų Trijų karalių dovanas...Gana drastiškai temą interpretuoja kūrybingas buvęs biržietis O.Juška savo paveiksle,kuris vadinasi ,,Tampantis natiurmortu"- su nukapotomis angelų galvomis...

  Artėjant Vėlinėms prasminga ne tik žvakutę kapuose įžiebti,bet ir kartu su dailininkais pamąstyti apie Memento mori vaizdinius.

Vidmantas Jažauskas Memento mori Vidmantas Jažauskas Memento mori Vidmantas Jažauskas Memento mori Vidmantas Jažauskas Memento mori