VIDMANTAS JAŽAUSKAS

Menas su tragedijos ženklu

Autorius: Vidmantas Jažauskas
Paskelbta 2018-12-08

    Modiljanis suformavo savo stilių  per kaukę,tą visuotinę kaukę,kurią jis matė visur XX a pradžios Paryžiuje. Po Europos meninę sostinę jis klajojo palaimingai neturtingas ir apsvaigęs tiek nuo vyno,tiek nuo spalvų,formų ir linijų...Linijos gyvenimas jo drobėse,piešiniuose ir skulptūrose turtingas ir įvairus- jos pagalba Modiljanis jungia paviršių su gelme. Plaukianti,minkšta, arba atvirkščiai-tvirta,grubi,sustorinta,ji karts nuo karto pažeidžia realumą ir vėl jį atstato paradoksaliai  ir nelauktai...Be šviesotamsos modeliavimo,vien tik linija ir spalvos niuansais,Modiljanis išgauna apimties,gilumos pojūtį,priverčia vaizduojamą kūną kvėpuoti,pulsuoti vidine šviesa...Kaip didis dailininkas,jis geba atvaizduoti nematomą; jo portretai-tai modelio gyvenimo atspėjimas,perkūrimas ir pratęsimas. Tuo būdu kubizmo klestėjimo laikais, Modiljanio menas išsaugojo ryšius su realistiniu pasaulio vaizdavimu.
   Kartą vienas vyriškis prisiminė kaip Modiljanis tapė jo portretą.,,Jis mažai į mane žiūrėjo.Ir net kai žiūrėjo,rodėsi tai daro ne dėl to,kad įsižiūrėtų į mano bruožus,bet,kad patikslintų tai,ką buvo jau padaręs.Tarsi būtų iš anksto susidaręs mano vidinį atvaizdą,ir dabar tiktai prabėgomis retkarčiais lygintų su mano išoriniu vaizdu''...Atspindėdamas matomą,dailininkas jį poetiškai savaip perkuria,pagimdo iš naujo. Portretų fonai taip pat iškalbingi-juose dažnai vaizduojama durų varčia,o spalvos svarbios modelio psichologinei charakteristikai.
  Modiljanis priverčia žiūrovą matyti pasaulį pagal jo sukurtas grynosios estetikos taisykles.Tame susilydę jo šaknys- Italijos meno pažinimas ;jo socialiniai ir filosofiniai siekiai,jo poetinis talentas.Nežiūrint savo bohemiško plevėsos ir pernelyg gražaus dvasios aristokrato įvaizdžio,už kurio rodos turėjo slypėti tik lengvabūdiškumas,Modiljanis išlieka kaip vienas originaliausių ir įsimintiniausių modernizmo kūrėjų...Savo meninius atradimus,iš pažiūros tokius spontaniškus,jis buvo giliai išmąstęs.,,Nekalbėkite man apie kubistus.Jie ieško tik priemonių,nekreipdami dėmesio į gyvenimą,kuris valdo tas priemones.Genijus jo esmę turi pagauti iškart,iš pirmo žvilgsnio'',-sakė jis.

  Andre Salmonas prabėgus keliems metams po dailininko mirties žvarbų 1920 m sausį, parašė jo biografiją, o po tridešimties metų, remdamasis savo prisiminimais, išleido romaną ,,Aistringas Modiljanio gyvenimas".  Joje pavaizduotas dailininkas turi ne tik patrauklių, bet ir neigiamų savybių. Galbūt biografijos autoriui ne visai buvo žinoma, kad jaunystėje Modiljanis persirgo sunkiai išgydoma liga pleuritu, o po jos netrukus pasireiškė tuberkuliozė. Greičiausiai alkoholiu ir hašišu dailininkas malšino skausmus ir mirties baimę. Iš čia kilo jo kaprizingumas,depresyvumas, kurį kartais jis pademonstruodavo ir viešai. Be jokios abejonės savo lemties išankstinis žinojimas atsispindėjo ir kūryboje.

   Jaunai meno studentei Žanai Ebiutern, tapusiai Modiljanio žmona 1917 metais išties nebuvo lengva. Nors tuo metu jau prasidėjo palankios recenzijos laikraščiuose,atsirado mecenatų ( L.Zborovskis ir kt.), bet Modiljanio menas dešimties tūkstančių to meto dailininkų,dirbusių Paryžiuje tarpe, dar nebuvo tapęs išskirtiniu. Vienintelė jo paroda Bertos Veil salone po keleto dienų sulaukė policijos dėmesio ir draudimo eksponuoti languose apnuogintų moterų atvaizdus. Modiljanio gyvenimas šiek tiek pagerėjo, jis įstengė vesti,bet ne tiek,kad buities rūpesčiai būtų pamiršti. Žanos šeima, griežti katalikai, už tokį dukros žingsnį -ryšį su žydų kilmės dailininku, buvo nusiteikę jos išsižadėti. Vis tik sielvarto apimta moteris negalėjo gyventi be savosios meilės. Dukra Žana teturėjo vienerius metus, kai po tėvo mirties motina iššoko pro langą ir užsimušė, būdama nėščia. Vėliau , užaugusi ji taip pat parašys knygą apie garsųjį savo tėvą... Po šios tragedijos meno dileriai iš dirbtuvės išgraibstė Modiljanio darbus,bet niekam nerūpėjo taipogi talentingi Žanos darbai. Kai kurie jos piešti Modiljanio portretai buvo parduoti kaip jo autoportretai. Sukrečianti ir reali meilės istorija yra pavaizduota dviejose žymiose kino juostose. Modiljanio legenda šiandien generuoja astronomines sumas aukcionuose ,kartais siekiančias 170 mln dolerių... Tiktai tiems jauniems ir gražiems žmonėms,mirusiems savo šlovės prieangyje, iš to maža nauda. 
 

  Iliustracijose : Amadejaus ir Žanos nuotraukos, trys Žanos portretai, L.Zborovskio portretas ir Čigonė su vaiku, skulptūrinė galva, sėdinti niu.

Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu Vidmantas Jažauskas Menas su tragedijos ženklu